• sahypa_banner

Biz hakda

biz hakda

Kompaniýanyň profilleri

2004-nji ýylda esaslandyrylan Hunan Jufa Pigment Co., Ltd., täze ýaşyl gurşaw üçin organiki däl organiki pigmentleriň gözlegine, ösüşine, önümçiligine, satuwyna we hyzmatyna gönükdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana.Milli senagat standarty 《garyşyk metal oksidi pigmentleri green we ýaşyl topar standarty green ýaşyl dizaýn önümlerine garyşyk metal oksid pigmentlerine baha bermek üçin tehniki kod the şertnamalarynyň işlenip düzülmegine ýolbaşçylyk edýär.

.Yl
Kompaniýa döredildi
+ Harytlar
Goldaw alyň
Seriýa
Kompaniýanyň önümleriniň gapagy

Biziň güýjümiz

Esasy önümler, garyşyk metal oksidi organiki däl pigment we gibrid titanium pigmenti, Hytaý Halk Respublikasynyň Senagat we Maglumat Tehnologiýasy Ministrliginiň Senagat geçiriş katalogynda (iň soňky 2018-nji ýyl).Milli senagat syýasatlaryna we höweslendirilen pudaklara laýyk gelýär.Bu önüm ýokary derejeli örtüklerde, önümçilik örtüklerinde, bellik örtüklerinde, harby kamuflaageda, in engineeringenerçilik plastmassasynda, polotno, keramika, aýna, gurluşyk materiallarynda we başga-da köp ugurlarda giňden ulanylýar.

Kompaniýanyň pigment önümleri SGS tarapyndan synagdan geçirildi we ROHS, EN71-3, ASTM F963 we FDA standartlaryna doly laýyk gelýär.

Kompaniýanyň garyşyk organiki däl pigmenti pigment pudagynda ýokary derejeli önüm bolup, önümi we satuw mukdary içerki markalaryň arasynda birinji orunda durýar.Gurşunsyz boýag syýasatynyň öňe sürülmegi we bazaryň ösmegi bilen kompaniýanyň ösüşi ýylsaýyn iki esse artdyrmak üçin binýady we güýji bolar we ýakyn üç ýylda 10000 tonna önümçiligiň we satuwyň emele gelmegine garaşylýar. .

Esasy önümler

ab1

Çylşyrymly organiki däl reňk pigmenti

hakda

Gibrid pigment

Sergi kompaniýasy

ab2
ab4
ab3
ab1
ab5
ab6
ab7
ab8