hakda
Jufa

2004-nji ýylda esaslandyrylan Hunan Jufa Pigment Co., Ltd., täze ýaşyl gurşaw üçin organiki däl organiki pigmentleriň gözlegine, ösüşine, önümçiligine, satuwyna we hyzmatyna gönükdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana.

Esasy önümler, garyşyk metal oksidi organiki däl pigment we gibrid titanium pigmenti, Hytaý Halk Respublikasynyň Senagat we Maglumat Tehnologiýasy Ministrliginiň Senagat geçiriş katalogynda (iň soňky 2018-nji ýyl).Milli senagat syýasatlaryna we höweslendirilen pudaklara laýyk gelýär.Bu önüm ýokary derejeli örtüklerde, önümçilik örtüklerinde, bellik örtüklerinde, harby kamuflaageda, in engineeringenerçilik plastmassasynda, polotno, keramika, aýna, gurluşyk materiallarynda we başga-da köp ugurlarda giňden ulanylýar.

habarlar we maglumatlar

Koprak oka