• sahypa_banner

25-nji CHINACOAT sergisinde “ýaşyl dizaýn önümleri” bilen Hunan JuFa pigmenti

2020-nji ýylyň 8-nji dekabryndan 10-njy dekabry aralygynda Guanç Guangzhououda 25-nji Chinacoat açylýar.“Chinacoat” bu pudakda meşhur uly göwrümli sergi hökmünde örtük pudagyny üpjün edijiler we öndürijiler üçin tejribe alyşmak, pudagyň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak, bilimleri öwrenmek we çeşmeler paýlaşmak üçin oňat platforma üpjün etmegi maksat edinýär.Stokarky we aşaky akym sergileri we global örtük pudagynyň myhmanlary tarapyndan gowy garşylandy.Hunan JUFA Pigment Co. Ltd. gurşun we kadmium pigmentini çalyşmak üçin JuFa pigmentiniň.

habarlar (1)

Birin-birin gelýänler bardy

Hunan JuFa pigmentiHytaýda täze ýaşyl ekologiýa taýdan arassa organiki däl pigmente üns berýän meşhur hünärmen öndüriji.Milli ýaşyl standarty we milli senagat standartyny düzmekde öňdebaryjy bölümdir.Kompaniýanyň öňdebaryjy önümleri ýokary derejeli örtüklerde, senagat örtüklerinde, bellik örtüklerinde, harby kamuflaageda, in engineeringenerçilik örtüklerinde we beýleki köp ugurlarda giňden ulanylýan metal garylan oksid organiki däl pigmentler, gibrid titanium pigmentleri we ş.m.Marketing meýdançasy Aziýanyň, Europeewropanyň, Amerikanyň we beýleki ýedi sebitiň 60-dan gowrak ýurduny we sebitini öz içine alýar we içerki markalary müşderiler tarapyndan uly ynam bilen önümçiligiň we satuwyň öňünde durýar.

Sergi wagtynda “JuFa” pigmentiniň baş müdiri jenap Zhao Tieguang “JuFa” önümlerini hut özi mahabatlandyrdy.Hunan JuFa önümleriniň artykmaçlyklarynyň ekologiýa taýdan arassa we zäherli däldigini aýtdy.Önümler milli daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyk gelýän, ýagtylyga çydamly, nagyşly, çydamly we açyk reňkde.“JuFa” pigment sergi stendiniň öňünde toparymyz gelýän müşderiler bilen ýüzbe-ýüz pikir alyşdy.

habarlar (2)

Jenap Zhao müşderiler bilen şahsy habarlaşdy

Bu sergide gurşun kadmiý pigmentiniň ýerine kompaniýanyň önümleriniň ösüş tendensiýasyny görkezip, “JuFa pigment” -iň gowy söwda markasy keşbini döretdi, markanyň halkara meşhurlygyny ýokarlandyrdy, konsolidirlenen “ýaşyl dizaýn önüm seriýasy”. kompaniýanyň bu pudakdaky orny we kompaniýanyň halkaralaşma prosesine goldaw berdi.Geljekde “JuFa” Hytaýyň senagat zynjyry müşderileriniň innowasiýalaryna we ösüşine goldaw bermek we himiki energiýa ýurduny durmuşa geçirmek üçin üznüksiz kömek bermek üçin dünýäde öňdebaryjy önümçilik tehnologiýasyna bil baglamagy dowam etdirer.

habarlar (3)

Baş müdir Zhao, Guangdong teleýaýlymy bilen söhbetdeşlik geçirdi

habarlar (4)

Toparymyzyň suraty


Iş wagty: 14-2020-nji dekabry